Regulamin - Urodomania

Regulamin

Regulamin Studia Kosmetycznego URODOMANIA

Szanowni Klienci!

Biorąc pod uwagę dotychczasową działalność, pragnąc stale podnosić jakoś świadczonych usług oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Wasze  i naszych pracowników oraz sprawną pracę gabinetu prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych w naszym salonie przed przystąpieniem do korzystania z nich.

Każdy Klient Studia Kosmetycznego URODOMANIA jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień. Skorzystanie z oferty Urodomanii oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

§ 1. Umawianie na wizyty

 1. Wizytę w Urodomanii można umówić:
   • bezpośrednio w gabinecie,
   • telefonicznie lub
   • korzystając z portalu do rezerwacji wizyt booksy.pl
   • Online za pomocą social mediów: fanpage’u Urodomanii na facebooku i instagramie oraz za pomocją whats’upp.

2. Każda umówiona wizyta jest potwierdzana trzykrotnie:

 • Pierwsze potwierdzenie: w dniu zapisu poprzez otrzymanie automatycznego sms-a z informacją o zapisanej wizycie oraz przekierowaniem do systemu rejestracji, w którym widoczne są szczegóły wizyty (data, godzina oraz wybrany zabieg wraz z jego ceną)
 • drugie potwierdzenie: na 48h przed planowaną wizytą. Jeśli już wtedy wiedzą Państwo, że nie przyjdą – prosimy niezwłocznie (nie później niż 24h przed) odwołać wizytę telefonicznie lub poprzez SMS zwrotny z informacją, o niemożliwości pojawienia się na wizycie, bardzo to szanujemy i doceniamy.
 • trzecie potwierdzenie: otrzymają Państwo od nas SMS dzień przed zabiegiem, na którego należy odpowiedzieć i potwierdzić swoją wizytę. Jeśli nie otrzymamy potwierdzenia traktujemy ją jako wizytę która się nie odbędzie.

3. Prosimy o szczegółowe planowanie swojej wizyty tj. zabiegu głównego i towarzyszących mu drobnych usług takich jak: depilacja wąsika, henna czy regulacja brwi lub depilacja pach, henna ponieważ wydłuża to czas realizacji usługi. Spełnimy chętnie wszystkie życzenia pod warunkiem, że będziemy mieć wystarczającą ilość czasu, aby następny klient nie musiał czekać. Na wizycie wykonujemy tylko zaplanowane usługi i obsługujemy tylko zapisane osoby.

§ 2. Zadatek

 1. Przy określonych wizytach wymagany jest zadatek w wysokości od 25% do 50% wartości wybranej usługi (lub usług), który rozliczany jest po wykonaniu.
 2. Zadatek przepada, jeżeli wizyta nie zostanie odwołana przynajmniej 24h przed planowanym terminem.
 3. Urodomania zastrzega sobie prawo do pobierania zadatku przy rezerwacji wybranych usług, zwłaszcza w przypadku klientów, którzy co najmniej dwa razy nie stawili się na wizytę w umówionym terminie.
 4. Jeśli wizyta została odwołana przez Urodomanię (np. z powodu choroby pracownika), a został pobrany zadatek, zostanie on zwrócony Klientowi.

§ 3. Punktualne rozpoczynanie zabiegów

 1. W Urodomanii obowiązuje plan pracy oparty o grafik. Prosimy o przybycie ok. 5-10 minut wcześniej, aby móc przygotować się do zaplanowanego zabiegu: wypełnić kartę, skorzystać z szatni i toalety. Klienci umawiani są na konkretne godziny, prosimy o punktualność.
 2. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest max. 15-minutowe spóźnienie klienta na zabieg bez konsekwencji jego skrócenia (powyżej 15 minut skutkuje skróceniem zabiegu o czas spóźnienia)
 3. Spóźnianie klienta nie może przesuwać czasu następnego zabiegu kolejnego klienta. O spóźnieniu prosimy informować telefonicznie niezwłocznie przed planowaną godziną rozpoczęcia zabiegu.
 4. W przypadku znacznego spóźnienia (powyżej 30 minut) klient musi liczyć się z odmową wykonania zabiegu w danym dniu i ustaleniem nowego terminu.

§ 4. Odwoływanie wizyt i nieprzychodzenie na umówiony termin

 1. W razie rezygnacji z wizyty należy powiadomić obsługę Urodomanii nie później niż 48 h przed planowaną wizytą. Na liście rezerwowej oczekują osoby, które z chęcią przyjdą na zwolniony termin, pod warunkiem, że ich również odpowiednio wcześniej powiadomimy.
 2. Osoby, które nie szanują naszej pracy i naszego czasu, tracą przywileje zapisów priorytetowych lub zapisów w nadgodzinach kosmetologów oraz zadeklarowane podczas umawiania promocyjne ceny zabiegów. 
 3. Trzykrotne niezastosowanie się do powyższych zasad może skutkować skreśleniem z listy klientów i odmówieniem wykonania usług w Urodomanii.

§ 5. Realizacja karnetów

 1. Karnet jest ważny 45 dni (pakiet do 8 zabiegów) lub 90 dni (pakiety powyżej 8 zabiegów) od daty zakupu (W przypadku zabiegów, które wymagają określonego czasu pomiędzy poszczególnymi zabiegami ważność karnetu jest ustalana indywidualnie)
 2. Karnet jest własnością imienną bez możliwości przekazania go innej osobie.
 3. Zabiegi nie wykorzystane w terminie ważności karnetu przepadają i nie podlegają zwrotowi pieniędzy.
 4. W przypadku braku możliwości przybycia na umówioną wizytę należy odwołać termin z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem. Nie zastosowanie się do ww. zasady skutkuje uznaniem tego zabiegu za wykorzystany.
 5. Odwołanie wizyty w tzw. „ostatniej chwili” jest możliwe 1 raz w przypadku karnetów 30-dniowych lub 2 razy w przypadku karnetów 60-dniowych.
 6. W przypadku choroby/wyjazdu zagranicznego/podróży służbowej istnieje możliwości zawieszenia karnetu. Fakt ten należy niezwłocznie zgłosić personelowi Urodomanii, celem uzgodnienia nowego terminu ważności karnetu.

§ 6. Wizyty w towarzystwie

1. Ze względów sanitarnych na terenie Urodomanii obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt oraz palenia papierosów (w tym również e-papierosów).

3. Na wizytę nie należy przychodzić z dzieckiem, które może zakłócić ciszę i relaks innych klientów oraz pracujących w skupieniu kosmetologów. W Urodomanii znajdują się urządzenia i substancje niebezpieczne dla dzieci. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawienie dzieci bez opieki podczas trwania wizyty.

4. Za uszkodzenia bądż zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.

5. Klientka bądź klient ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia w Urodomanii.

6. Urodomania nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe Klienta pozostawione w miejscach bez nadzoru.

§ 7. Formularze, kartoteki i poufność informacji

1. Urodomania działa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione osobom trzecim.

2. Podczas pierwszej wizyty należy wypełnić formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i kartę konsultacyjną oraz zgodę na wykonanie zabiegu.

3. Danych używamy wyłącznie do kontaktu z Państwem i gwarantujemy ich nienadużywanie, zarówno w przypadku SMS, jak i mailingu.

4. Wszystkie Państwa zabiegi są ewidencjonowane, opisane w kartotece zabiegowej i strzeżone tajemnicą zawodową. Osoby pracujące w Urodomanii posiadają odpowiednią kulturę osobistą i zapewniają całkowitą dyskrecję.

§8. Bony, vouchery, zaproszenia

 1. Bony, vouchery i zaproszenia dostępne w Urodomnii są wydawane na określony czas i dla konkretnej osoby, przypisane do systemu komputerowego. 
 2. Nie ma możliwości wykorzystania bądź przywrócenia bonu, vouchera lub zaproszenia, kiedy straci on swoją ważność.
 3. Bony, vouchery i zaproszenia nie mogą być wymienione na gotówkę.
 4. Bony, vouchery i zaproszenia mogą być wykorzystanie wyłącznie przez osobę na którą zostały wypisane lub w wyjątkowych sytuacjach mogą być przepisane na inną osobę.
 5. Bony, vouchery, zaproszenia nie podlegają zwrotowi, prosimy więc o przemyślane zakupy.
 6. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do kuponu, jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość kuponu.
 7. Bony, vouchery, zaproszenia można wymienić na inne wybrane usługi z naszego cennika do kwoty odpowiadającej kwocie zakupu bonu, vouchera, zaproszenia.
 8. Integralną częścią bonów upominkowych jest niniejszy regulamin, podczas składania zamówienia kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.

§ 9. Reklamacje

1. W przypadku niezadowolenia z naszych usług bardzo prosimy o kontakt z personelem Urodomanii, abyśmy mogli wspólnie naprawić sytuację.

2. Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze działania i oferujemy jakość usługi na najwyższym poziomie.

3. Klienci powinni zgłaszać reklamację niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż do 3 dni od wykonania zabiegu.

4. Klienci wykonujący manicure/pedicure mogą zgłaszać reklamację do 5 dni, po tym terminie nie zostanie ona uwzględniona.

5. Wszelkie reklamacje należy składać w recepcji salonu osobiście lub telefonicznie.

Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym lub e-mailem. Podstawą do złożenia takiej reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego oraz dokładnie opisanie sytuacji wraz odpowiednią dokumentacją (np. w postaci zdjęć( reklamowanego zdarzenia.

6. Każda reklamacja pisemna jest rozstrzygana w terminie do 30 dni.

7. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10. Zamawianie i odbiór kosmetyków oraz suplementów

 1. Zamówione produkty czekają na Państwa 10 dni lub do zgłoszonego przez Państwa dnia odbioru, przy zamówieniu kosmetyków pobieramy zaliczkę 40% wartości ceny.
 2. Produkty, które nie zostaną przez Państwa odebrane trafiają na półkę i mogą być zakupione przez inne osoby, a wpłacona zaliczka przepada.
 3. Produkty dostępne na półce nie mogą być rezerwowane na dłużej niż 1 dzień.
 4. Nie przyjmujemy zwrotów kosmetyków.

§11. Standard obsługi

 1. Wszystkie procedury, zapisy oraz obsługa przed, w trakcie i po zabiegu prowadzone są z najwyższą starannością o komfort i bezpieczeństwo klienta.
 2. Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, stosujemy odpowiednie wymagania sanitarno-higieniczne jakie powinny być spełnione przez zakłady kosmetyczne.

2. W Urodomanii zapewniamy:

a. bezpieczny atestowany i serwisowany sprzęt i urządzenia,

b. zdezynfekowane powierzchnie i sterylne narzędzia zabiegowe,

c. profesjonalny dobór pielęgnacji domowej dla intensyfikacji efektów zabiegów,

d. ściśle wyselekcjonowany i wykształcony personel,

f. atmosferę bezpieczeństwa i opieki,

g. pełną dyskrecję i wysoką kulturę osobistą pracowników,

j. dowolną formę płatności: gotówka, przelew, przedpłata, karta płatnicza,

k. pełną odpowiedzialność za nasze działania zabiegowe,

l. szacunek i spełnianie Państwa niestandardowych życzeń – oczywiście w miarę możliwości.

§15. Zmiany w Regulaminie

 1. Urodomania zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 2. O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej www.urodomania.eu oraz w social mediach.

3. Każdy(a) klient/ka ma prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.

5. Wszystkie osoby przebywające w Urodomanii zobowiązane są przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.

6. Niezastosowanie się klientki/a do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Urodomanii za przeprowadzony zabieg.

7. W razie wątpliwości co do zdrowia Klienta pracownik może odmówić wykonania zabiegu.

8. Salon nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się klienta do zaleceń pozabiegowych oraz nieodpowiedniej pielęgnacji domowej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2023 roku i obowiązuje do odwołania lub wprowadzenia zmian.